Page 1 of 6
Download PDF

Leeder se Inligting

Van*
Volle Voorname*
Graad*
Aantal jare in graad
ID/Geboortedatum*
Geslag *
Nasionaliteit*
Jare in fase
Hoeveel van u kinders is in hierdie skool?
Posisie in die gesin
Hoeveel kinders?
Huistaal*
Onderrigmedium (Taal by skool)
Naam van vorige skool*
Skool Telefoon
Woon by*
Van en Voorletter van Ouer/Voog (waar leerling woon)*
Woonadres*
Woonbuurt*
Stad*
Kode*
Posadres (indien verskil van woonadres)
Posadres (Stad)
Posadres (Kode)
Huis Telefoonnommer*
Sel No.